Hiệu quả từ mô hình “Tuyến đường cựu chiến binh tự quản”

Không chỉ mang lại hiệu quả trong việc giữ gìn cảnh quan xanh – sạch – đẹp, thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương mà thông qua mô hình này còn góp phần nâng cao ý thức của người dân về vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại tuyến đường tự quản của chi hội. Đó chính là hiệu quả mang lại từ mô hình “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản” của Chi hội 7, khu phố 10 phường Mũi Né thực hiện.

QUẢNG CÁO