Image

6 tháng đầu năm vận động trên 3 tỷ đồng quĩ Tiếp bước cho em đén trường.

6 tháng đầu năm, Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã đã có nhiều cố gắng chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn...Nhờ đó mà 6 tháng đầu năm 2019 đã vận động được 5.811.797.000 đồng; trong đó vận động mới: 3.221.898.000 đồng đạt 84,5 % kế hoạch năm. Qua đó hội đã kịp thời trao Học bổng TBCEĐT: 351suất với số tiền: 415.900.000 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo: 4039 suất với số tiền:1.220.927.000 đồng. Khen thưởng học sinh: 12.532 suất với số tiền: 1.066.563.000 đồng. Tồn quỹ đến cuối tháng 6/2019: 3.004.332.000 đồng.

Lịch công tác

QUẢNG CÁO

Số lượng truy cập