Image

Xã đoàn Phong Nẫm sôi nổi với các hoạt động trong tháng thanh niên

Tháng 3 là tháng thanh niên và là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và ý nghĩa đối với tuổi trẻ cả nước nói chung và tại TP.Phan Thiết nói riêng. Và đối với nhiều cơ sở đoàn phường xã tại TP.Phan Thiết đây cũng là thời điểm tổ chức ra quân nhiều hoạt động mang tính xung kích vì cuộc sống cộng đồng và gắn chặt với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Đơn cử tại xã đoàn Phong Nẫm là một ví dụ.